Druhy snímkov

Poznáme 3 druhy snímkov, ktoré sa používajú na diagnostiku zubných kazov a parodontitídy v zubnej ambulancii:

Bite-wing, periapikálny a panoramatický snímok

Prvé dva typy snímkov sú intraorálne, panoramatický je extraorálny. Na diagnostikovanie začínajúcich kazov sa používajú záhryzové snímky – bitewingové.

Panoramatický snímok zobrazujú zuboradie, kĺby a kosti čeľuste a sánky. Odporúčame ich zhotoviť už v období mliečneho a zmiešaného chrupu na zistenie počtu založených zubov, ich uloženia v kosti, na diagnostiku kĺbových ochorení alebo na posúdenie tumorov, nálezov a možných fraktúr (zlomenín).