naše prípady

Táto stránka obsahuje odporúčania našich pacientov, ktorí boli boli ošetrení v Smileclinic Piešťany / Bratislava. Zubné ošetrenia ako napríklad zubné implantáty, zubné korunky, fazety, endodoncia. Obsahuje aj fotografie a snímky pred a po ošetrení.