Zavolajte alebo WhatsApp Smile Clinic na +421 949 007 180 / Call or WhatsApp Smile Clinic On +421 949 007 179

Additional menu

biely kompozit

Biela plomba, biely kompozit v modernej stomatológií nahrádza čoraz častejšie amalgámovú výplň.