Druhy snímkov

Panoramatický snímok zobrazujú zuboradie, čeľustnú dutinu, kĺby a kosti čeľuste a sánky. Odporúčame ich zhotoviť už v období mliečneho a zmiešaného chrupu na zistenie počtu založených zubov, ich uloženia v kosti, na diagnostiku kĺbových ochorení, alebo na posúdenie tumorov, nálezov a možných fraktúr (zlomenín).

Panoramatický snímok

Panoramatický snímok je úplne nová koncepcia prístroja pre rádiológiu, ktorý využíva najnovšie vedecké poznatky pre stomatológiu, uľahčuje manipuláciu a umožňuje […]