Zavolajte alebo WhatsApp Smile Clinic na +421 949 007 180 / Call or WhatsApp Smile Clinic On +421 949 007 179

Additional menu

zubné fazety

Zubné fazety sa používajú ako menšia zubná náhrada a v porovnaním s kompozitom sú trvalejšie a tak aj kvalitnejšie, používajú sa aj z estetického hľadiska.