Kontraindikácie – zubný implantát

Zubný implantát

Ak uvažujete, či je pre Vás vhodný zubný implantát, prečítajte si nasledovné riadky, ktoré vám poskytnú viac informácie o tomto type zubného ošetrenia.

Prosím, majte na pamäti, že kontraindikácia nemusí nevyhnutne znamenať, že implantáty nemôžu byť vôbec použité. V našom kontexte kontraindikácie môže znamenať menej ako je optimálna úspešnosť na zubné implantáty!

Kontraindikácie:

Veľa pacientov, ktorým sa zdá, že majú dostatočný priestor v čeľusti alebo výborný stav sily čeľustnej kosti, nemusí nevyhnutne spĺňať kritériá, aby boli vhodnými kandidátmi pre zubné implantáty.
U pacientov s endokrinnými poruchami, ako je nekontrolovaný diabetes mellitus – cukrovka, môžu nastať značné problémy s hojením.

  • U pacientov s ochoreniami ako je tuberkulóza či sarkoidóza môže nastať zlé hojenie rany ako odpoveď na chirurgický zákrok – implantáciu zubného implantátu.
  • Pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami ako je ateroskleróza s anginou pectoris, zápal aorty alebo aortálna aneuryzma zvyčajne nemajú problém s liečením, ale pacient s takýmto ochorením môže predstavovať problém v niektorých zubných ordináciách.
  • Pacienti s ochorením kostí ako je histiocytóza X či Pagetová choroba nie sú vhodnými kandidátmi pre implantáty, pretože ich ochorenie značne zvyšuje možnosť vylúčenia implantátu.
  • Pacienti s nekontrolovanými (neliečenými) hematologickými poruchami ako je všeobecná chudokrvnosť (anémia), hemofília, či iné získané poruchy zrážanlivosti krvi majú kontraindikované ambulantné chirurgické výkony, takisto ako aj pacienti s HIV / AIDS.
  • Pacient, ktorý fajčí pravidelne, je jednoznačný zlý kandidát na implantovanie zubného implantátu!

Početné štúdie ukázali, že úspešnosť zubných implantátov sa znížila u ťažkých fajčiarov.

Spýtajte sa vášho ošetrujúceho zubára na možné komplikácie.