Zavolajte alebo WhatsApp Smile Clinic na +421 949 007 180 / Call or WhatsApp Smile Clinic On +421 949 007 179

Additional menu

amalgámová plomba

Sa používala v stomatológií, teraz sa nahrádza bielou kompozitnou výplňou.