Zavolajte alebo WhatsApp Smile Clinic na +421 949 007 180 / Call or WhatsApp Smile Clinic On +421 949 007 179

Additional menu

chrup

Človek má chrup, ktorý mu slúži k prijímaniu potravy ako aj pri správnej artikulácií pri vyjadrovaní sa.