Zavolajte alebo WhatsApp Smile Clinic na +421 949 007 180 / Call or WhatsApp Smile Clinic On +421 949 007 179

Additional menu

kozmetická-estetická stomatológia

Kozmetická stomatológia zahŕňa ošetrenia ako sú porcelánové korunky a fazety, zirkónové korunky, kovokeramické korunky. Zubný lekár má estetické cítenie a preto Vám určite pomôže vybrať správny tvar alebo farbu novej korunky či fazety.