Zavolajte alebo WhatsApp Smile Clinic na +421 949 007 180 / Call or WhatsApp Smile Clinic On +421 949 007 179

Additional menu

ošetrenie kanálikov

Ošetrenie koreňových kanálikov je jednou z možností ako zachrániť poškodený zub.